banner
Testverksamhet

WindonSyds testanläggning

Rubrik
WindonSyd testanläggning

WindonSyds testanläggning är belägget i Kristianstad, Skåne. Testens resultat nedan är talande för hur stor påverkan det är mellan paneler, kopplingsboxar och växelriktare. Detta långtidstest ger en förståelse som inte hade varit möjlig utan en direkt jämförelse. Nedan finns produktionsresultaten samt illustrationer som visar hur panelerna är kopplade.

WindonSyd testanläggning