banner
Kopplingsboxen

Vad är en bra kopplingsbox?

Lödda eller svetsade kopplingar

Bra avluftning

Klämkopplingar

Skruvade kopplingar

Vax- eller gelfyllning

Kopplingsboxens livslängd

En solpanel ska fungera i mer än 30 år på ett tak i ur och skur, i värme och i kyla. Så givet ställs stora krav på alla komponenter och kopplingar i en solelsslinga. För att vara säker på att solpanelen ska fungera felfritt under alla år måste man vara noggrann med att välja en solpanel med en kopplingsbox som är tillräckligt bra och homogen för att klara av dessa påfrestningar.

Fuktskada

Kopplingsboxar som har klämkopplingar och är helt täta kommer inte få någon ventilation alls. Kondensen som bildas kan inte komma ut och leder till fuktskada inom ca 6 månader. Se exempel på fuktskadad kopplingsbox nedan.

WindonSyd solceller
Gnistbildning och brandsäkerhet

Spänningen som går igenom en kopplingsbox på en solpanel är ofta över 800 volt DC vilket ska jämföras med en svetsspänning som brukar vara mellan 60-80 volt DC. Skadan när det uppstår glappkontakt och gnistbildning i en kopplingsbox är direkt förödande, brand till följd av detta är inte ovanligt. Dålig kontakt uppstår ofta då man använder skruv- eller klämkopplingar för att koppla ihop dioder eller kablage.

Vid gnistbildningar på solpanelen ökar värmen och blir så hög vid brand att glaset ofta splittras och förstör solpanelen. Varför är då inte alla kopplingsboxar homogena? Detta är naturligtvis en kostnadsfråga och i slutändan avgörande för kvaliteten och priset på solpanelen.

Nedan visas exempelbilder på konsekvenserna av kopplingsboxar som varit utsatta för en gnistbåge på grund av dålig kontakt.

WindonSyd solceller WindonSyd solceller
WindonSyd solceller

Dålig kontakt i kopplingsboxen

Rubrik
Kopplingar

När en solpanel har en kopplingsbox med klämkopplingar eller skruvadekopplingar kommer den få kortare livslängd.

Det optimala är att kopplingarna är lödda eller svetsade för bästa hållbarthet. Detta innefattar att alla dioder oavsett utformning samt att kablage både till panellaminat och kablar ut ur kopplingsboxen ska vara lödda eller svetsade för en längre livslängd.

WindonSyd solceller

Lödd kopplingsbox.

WindonSyd solceller

Kopplingsbox med klämkopplingar.

Luftutrymme

I en kopplingsbox ska det finnas gott om omgivande luft och dessutom en bra avluftning för kondens d.v.s. ett vattentätt membran. Vissa producenter har vax eller gelfyllda kopplingsboxar, vilka inte är att rekommendera i vårt nordiska klimat.

Gelfyllning kan fungera i en konstruktion med jämn temperatur t.ex. i en kabelskarv i mark, men inte i en solpanel där temperaturen växlar mellan varmt och kallt 365 dagar om året. På sikt kommer gelen torka och det skapas ofta håligheter mellan gel och kontaktytor som kan skadas av kondens. Man kan tro att en gelfylld kopplingsbox löser kontaktproblemen som kan uppstå - men så är inte fallet.

WindonSyd solceller

Lödd kopplingsbox.

För att solpanelen ska ha ett långt liv krävs det att kopplingsboxen har lödda eller svetsade kopplingar och rikligt med omgivande luft.

Hur tar jag reda på kopplingsboxens innehåll?

Alla konstruktioner som inte har lödda eller svetsade kopplingar eller gott om omgivande luft ses som en risk för att skapa framtida problem.

För att utesluta detta bör man begära att leverantören påvisar att de har en solcellsinstallation som håller måttet. Detta gäller inte minst vid skarvning av DC-kablagen. Man ska undvika DC-brytare och kopplingsskåp med skruvkopplingar eftersom risken med dessa är dålig elektrisk kontakt.

Windons kopplingsbox

Rubrik
WindonSyd solceller

I Windons kopplingsbox är allt lött eller svetsat, även inkommande DC-kablage, vilket borgar för en säker elektrisk koppling med en lång livslängd på solpanelerna.

WindonSyd solceller

I Windons kopplingsbox finns dessutom ett membran, vilket är mycket unikt. Endast ett fåtal tillverkare har valt denna lösning - allt för att undvika att kondens bildas i kopplingsboxen.