banner
Solceller

Hur solceller fungerar

Rubrik

Ungefär 20% av jordens solstrålar som når jordens yta omvandlas till ren el via kislet i panelen.

Likströmmen leds vidare till växelriktaren som omvandlar likströmmen till växelström.

Din producerade ström leds vidare in på ditt nät. Vid överskott passerar strömmen elmätaren och strömmen som avräknas får du betalt för.

Detaljnivå

Solceller fungerar på sådant sätt att när kiselplattan, som är ett halvledande grundämne, träffas av solljuset bildar matrialet ett elektriskt fält. Detta medför att kiselplattan får en positivt och en negativ sida. Desto fler kiselplattor desto mer elektriskt fält och mer ström kan man producera.

En panel består av kiselplattor som kopplas ihop. Beroende på hur många Watt en inverter klarar att omvandla kopplas ett uträknat antal paneler ihop per slinga. När anläggningen är i produktion får man ut högspänning som effektivt kan omvandlas till växelström med en inverter.

WindonSyd solceller

Nyckelfärdiga lösningar

Rubrik
WindonSyd solceller
Producera din egen el med Windons solcellspaneler

Win-don-Syd levererar solcellsanläggningar till villa, lantbruk och större elkonsumenter. Våra anläggningar sträcker sig från några hundra Watt upp till flera Megawatt! Våra anläggningar är i första hand till för infasning på det publika nätet.

Vi jobbar med leverantörer som håller en hög kvalité och som tillhandahåller generösa garantier men till priset på en rimlig nivå. Solpanelerna är en beprövad konstruktion vilket garanterar en bra funktion i många år. Vi jobbar uteslutande med komponenter och tillbehör från kända tillverkare. Vi producerar våra paneler i Italien med majoriteten av komponenter tillverkade i Sverige.

Även om panelen står i fokus, och är den viktigaste komponenten, så finns det mycket mer att ta hänsyn till. Med rådgivning från Win-don-Syd får Ni en nyckelfärdig lösning som ser till att allt motsvarar samma krav som vi har på vår modul. Bland annat ska växelriktaren ha hög verkningsgrad, användning av kablar som inte vittrar och att fästmaterialet motsvarar hela solanläggningens livslängd.

Bli mikroproducent

Rubrik
Personlig kontakt

Vid påbörjad kontakt vill vi alltid informera om alla tänkbara alternativ och lyssnar till era önskemål. Win-don-Syd kontaktar även Er nätägare för att säkerställa vad som är möjligt i ert specifika fall. Efter att en bedömning är gjord utifrån sakförhållanden, ansöker Win-don-Syd om att Ni ska bli en framtida mikroproducent.

Effektförbrukning och förutsättningar

Anläggningens storlek, läge och utseende bestäms utifrån många faktorer. Bland annat ser Win-don-Syd på Er effektförbrukning och hur mycket Ni kan producera kostnadseffektivt. Takkonstruktionen, takvinkel, anslutningsmöjligheter med nätägaren och interna kablar påverkar hur anläggningen i slutändan byggs.

Installation

Vid en nyckelfärdig lösning står Win-don-Syd för materialleverans av fästmaterial/markställning, dc kablar, växelriktare, elskåp och paneler. Montering och elanslutning till nätet är det sista steget innan en komplett solcellsanläggning.

Mikroproduktion

När installationen av anläggningen har fullbordats är Er investering i bruk och producerar många kWh solenergi. Ni är nu en mikroproducent.

Windons moduler

Rubrik
Solceller Premium 275+ Multi

Effecta 375+

Optimerad för att producera fler kWh per år än någon annan modul.

Installation

Vid en nyckelfärdig lösning står Win-don-Syd för materialleverans av fästmaterial/markställning, dc kablar, växelriktare, elskåp och paneler. Montering och elanslutning till nätet är det sista steget innan en komplett solcellsanläggning.

Högeffektiva glaset

Solpanelerna är kiselbaserade och har ett högeffektivt glas med ett extra starkt ytskikt som gör att de är självrengörande. Med en syrabehandling har glaset en extremt ljusabsorberande yta som gör att solpanelerna dokumenterat producerar fler kWh/kilowatt än motsvarande solpaneler, inkluderat tunnfilm.

Kiselcellerna

Cellerna är av hög kvalité och ger mycket hög verkningsgrad. De är maskinellt lödda och har gott om material som medger sträckning mellan cellerna.

Kopplingsboxen

Kopplingsboxen är väl tilltagen med ett membran och lödda och svetsade delar för att klara vibrationer under hela solpanelens livslängd. Membranet utesluter helt kondens och ärjande elkontakter.

Ljusa backsheetet

Solpanelen har ett ljust backsheet (bakstycke) med hög kvalité och ett återstrålande transparent material som bidrar till en effekthöjning av panelerna.

Alminiumramen

Alminiumramen har homogena hörn och stora dräneringshål för att förhindra frostsprängning av solpanelerna och för att klara lastkraven vid storm och mycket snö.

Laminatet

Laminatet har testats tillsammans med samtliga komponenter för att erhålla en slitstark laminering som används för att utesluta att laminatet gulnar och på så sätt förhindra försämrad verkningsgrad.