banner
Produkter

Windon solceller

Rubrik
Information

Windons moduler är producerade för att hålla bra i nordiskt klimat. För att undvika kondens och frostsprängning är ramen anodiserad och pulverlackad med homogena maskinpressade ALUhörn i ramprofilen. Kopplingsboxarna har 100% svetsade och lödda anslutningar samt ett membran för att hålla kondens borta.

Modulernas unikt etsade glas ökar årsporduktionen med 12-18% samtidigt som de får ett självrengörande glas. Det är modulernas monokristallina struktur som avgör verkningsgraden. När en solpanel har en kopplingsbox med klämkopplingar eller skruvadekopplingar kommer den få kortare livslängd.

Windon Effecta 375+
Windon Premium 275+ Pdf ikon

Windon Inverterar

Rubrik

Windon inverterar i fläktlös tyst design med chassi i alminium. Passar alla typer av el-solmoduler och har en beräknad livslängd på 25 år med tillhörande svensk service, support och meny. Har stor spänningsvidd på DC-sidan, effektivitet på 98,5%, interegerad DC-switch och båda är IP65 klassade. Se din produktion i portalen eller i tillhörande app för android och iPhone.
Datablad för Deye Växelriktare 3-fas 15kW nedan.

Pdf ikon
Inverter
Inverter