banner
Totalekonomin

Inledning

Rubrik

Oftast innebär en billigare offert att du i bästa fall får tillbaka det du investerat. Men vad händer efter det? Genom att välja Windons panel, som har en garanti på 50 år, kommer du efter pay-off tiden gå med vinst då solcellsanläggningen har en lång livslängd och fortsätter producera ström med mycket goda resultat. Med en Windonpanel kommer Ni få ut flest kWh per investerat kapital. Med denna infallsvinkeln blir offertskillnader ointressanta.

En långsiktig ekonomi är en god ekonomi!

Försäljning av el

Inom perioden av en timme kommer din producerade el först och främst användas till din egna förbrukning. All överskottsel går ut på nätet och säljs till din utvalda elhandlare. Här är prisbilden väldigt varierande då du kan sälja från spottpris minus några ören till en krona per kW.

Pay-off tid

Pay-off tid är ett begrepp på hur snabbt du får tillbaka din investering utan ränta och amotering. Det är inte självklart att den billigaste offerten har den kortaste pay-off tiden. En högkvalitiativ panel som producerar fler kWh per år kommer korta ner pay-off tiden markant. Framförallt kommer kvalitativa paneler att producera el till ett lägre kW pris. Med denna infallsvinkeln blir offertskillnader ointressanta. En långsiktig ekonomi är en god ekonomi.

Bidrag

Det finns bidrag för solpaneler i Sverige som man kan ansöka om hos Länsstyrelsen. Väljer man el-producerade nätanslutna solpaneler så kan man få bidrag för hela investeringen dock max 2 miljoner kronor. Bidraget ges på upp till 20% av hela investeringen.

Söka bidrag

Ansökan görs till Länsstyrelsen som också fattar beslut om stöd. Det är möjligt att söka både via blanketter och via internet. Handlingar finns också tillgängliga hos Länsstyrelsen. Stödet ges maximalt fram till 31/12-2019, så det gäller att agera innan medlen ur bidragsfonden tagit slut!

Du kan söka stödet genom att fylla i en ansökningsblankett eller om du har e-legitimation så kan du söka stödet direkt på internet. Du kan läsa om solcellsstöd på Energimyndigheten.

Prisexempel 10 kW

Rubrik

Vi på Win-don-Syd erbjuder merparten av paneler som finns på marknaden. Standard och premiumpanelerna tillverkas av Windon medan budgetpanelen är en importvara utanför EU som inte säljs i nyckelfärdig lösning. Vi säljer paneler i olika kvaliteér för att kunna möta individens behov, ekonomiska förutsättningar och personliga preferenser.

En kW motsvarar ungefär fyra paneler och nedan finns prisexempel för en 10 kW anläggning. Vad prisskillnaderna beror på står i kortfattad text där informationen står i jämförelse till varandra.