banner
Välkommen till CSE & Win-don-Syd
Underleverantör och installatör av Windons produkter med egen elbehörighet.
Solceller för dig som värnar
om miljön, kvalité och flest kWh.

Svensk solenergi

Rubrik

För att vara säker på att solpaneler ska fungera felfritt under alla år måste man vara noggrann med att välja en solpanel med en kopplingsbox som är tillräckligt bra och homogen för att klara av alla påfrestningar.

Anläggningens storlek, läge och utseende bestäms utifrån många faktorer. Win-don-Syd ser på er effektförbrukning och hur mycket ni kan producera kostnadseffektivt.

Inom perioden av en timme kommer din producerade el först och främst användas till din egna förbrukning. All överskottsel går ut på nätet och säljs till din utvalda elhandlare.

Tidigare installationer

Rubrik

Win-don-Syd har erfarenhet av anläggningar från några hundra Watt till flera Mega Watt.

Huvudsakliga leverantörer

Rubrik

Vi jobbar uteslutande med komponenter och tillbehör från kända tillverkare.

  • Windon
  • OEM Automatic
  • Malmbergs el
  • Mapab Mullsjö alminiumprodukter